Personalia

Mitt samvirkelag

Samvirkelag ikke valgt Endre
Alle medlemmer må innbetale et andelsinnskudd i henhold til Samvirkelagets vedtekter på kr 300,-, som et engangsbeløp, når man melder seg inn. Dette er eierandelen i Samvirkelaget, som man får utbetalt i sin helhet når man melder seg ut.

Er du skattemessig bosatt utenfor Norge, utenlandsk statsborger eller bosatt i Norge med D-nr? Fyll ut egenerklæring og meld deg inn i en av Coops butikker.

Are you a tax resident outside Norway, a foreign citizen or live in Norway with a D-number? Fill in The declaration form and register in a Coop store.