• Personalia
  • Samtykker
  • Signering
    (BankID)
  • Bekreftelse

Bli medlem i Coop

*Jeg samtykker til å motta informasjon om medlemsfordeler, medlemsprogrammet og tilbud via e-post og/eller mobil. Samtykket kan når som helst endres eller avsluttes, og jeg kan når som helst endre mine personlige opplysninger registrert hos Coop.

Er du skattemessig bosatt utenfor Norge, utenlandsk statsborger eller bosatt i Norge med D-nr? Fyll ut egenerklæring og meld deg inn i en av Coops butikker.

Are you a tax resident outside Norway, a foreign citizen or live in Norway with a D-number? Fill in The declaration form and register in a Coop store.